• Na czasie
  kampania
  1. «ciąg działań wojennych na jakimś terytorium objętych wspólnym planem»
  2. «szereg zorganizowanych działań nastawionych na osiągnięcie celu»

  • kampanijny
 • Łatwo pomylić
  SUPER-
  Czy to wyraz, czy cząstka wyrazu? I to, i to.
  Najpierw był przedrostkiem, dodawanym do przymiotników i rzeczowników, by wyrazić nasz entuzjazm, wywoływany tym, co nazywają, najwyższą emocjonalną ocenę – potem usamodzielnił się i stał określeniem o charakterze przymiotnika lub przysłówka. Zapisujemy go osobno, gdy jest samodzielny i nie ma po nim rzeczownika czy przymiotnika. Gdy jest – super musi się z nim połączyć. Choć i tak jest super.
  Jerzy Bralczyk
 • To ciekawe
  UTOPIA
  to pomysł nie do zrealizowania, piękna i nierealna idea.
  Dotyczy społeczeństwa: wielkie utopie, zakładające powszechną szczęśliwość, wywołały sporo nieszczęść, inne popychają świat naprzód (jeśli on toczy się naprzód). Drobnych mrzonek nie nazywajmy utopiami.
  Jerzy Bralczyk
Słowo dnia: ogórek

Czy wiesz, że?

Mówimy „Przyganiał kocioł garnkowi”, mając na myśli kogoś, kto zwraca innym uwagę, a sam popełnia podobne błędy.
Więcej przysłów

Zasady pisowni

9.6. [28] Połączenie literowe
Niewielka grupa wyrazów zarówno rodzimych, jak i obcych zawiera grupę spółgłosek , którą zapisujemy zgodnie z wymową: drżenie, dzierżawa, dzierżyć, marża, sierżant, skarżyć, szarżować i pochodne.
Jedynie czasownik rżnąć (piłą, nożem) ma pisownię i wymowę dwojaką: obok zapisu oderżnął, porżnął, urżnął występuje oderznął, porznął, urznął itp.; nie ma to jednak wpływu na znaczenie omawianego czasownika.
UWAGA: Odrębną pisownię i odrębne znaczenie ma czasownik żąć, żnie (zboże).
... >>

Powiedz to inaczej

Zmieniają się czasy,
zmieniają się słowa

Zobacz w Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, jak przez pół wieku zmieniło się słowo higiena
Więcej słów
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego